Eğitim

Öğretmenlerin Eğitim ve Öğretimin Temel İlkelerine Bakışı!

Öğretmenlerin Eğitim ve Öğretimin Temel İlkelerine Bakışı! İnsanların eğitimi, hem herhangi bir fikrin açık hem de sürekli bir şekilde ifade etmesinin artmasının yanı sıra güzel ahlakın da yayılması ve bu noktada eğitiminin gerçekleştirilmesi esasına bağlı olarak özellikle okullarda gerçekleştirilmektedir.

Öğretmenlerin Eğitim ve Öğretimin Temel İlkelerine Bakışı! Okulların esas görevleri bu şekilde sıralanmaktadır. Öğretmen, hem hareket hem de söz itibari ile öğretmek ile yükümlü olduğu ilkelere uygun davranış sarf eden birey olarak tanımlanmaktadır. Verilen bilgilerin etkili ve ilk örnekleri, öğretmenin davranışları ile şekillenmektedir. Kusursuz olarak gösterilen nitelikli bir öğretmen, kendisine verilen vazifeleri tamamı ile karşılamasını bilmektedir.

Eğitim ve Öğretimin Temel İlkelerinden Planlı Olmak

Nitelikli ve kaliteli bir öğretmen, bir plan dahilinde hareket etmektedir. Çalışma saati ve görevi konusunda sahip olduğu plan çerçevesinde hareket ederek bir eser göstermektedir. Görevini aksatma yahut ta derse geç gelme gibi durumlardan özellikle sakınmaktadır. Herhangi bir yararı olmayan ve gerekli görülmeyen lüzumsuz şeyler ile vaktini geçirmeksizin konuyu öğrencilerine ders saati içerisinde öğretme yoluna gitmektedir.

Tertip ve Düzen İlkesi

Nitelikli ve kaliteli bir öğretmen, ders konusunda çalışma programına göre sürdüren bir eğilim göstermektedir. Düzenli olarak işlediği konular hakkında verdiği ödevleri yine düzenli bir şekilde kontrol etmekte ve toplamaktadır. Kararlaştırılan gün ve saatte gerek ödevlerin gerekse de diğer işlerin dağıtılması sağlanmaktadır. Düzeni ortaya koyan her tür uygulamaya titizlikle riayet eden öğretmen, aynı zamanda güzel hareketleri ile de öğrencileri üstünde olumlu bir etki bırakmaktadır.

Eğitimin Temel İlkeleri Bakımından Davranış Söz Ve Beceri

Öğretmen, tavır ve davranışları ile de kendini belli etmektedir. Sahip olduğu nitelik ve kalite, sözüne olduğu kadar davranışlarına da yansımaktadır. Gerek tavır ve davranışları gerekse de kıyafetinin düzgün ve kusursuz olması, onu farklı bir noktaya taşımaktadır. Oluşturduğu bu hava ile başta tüm öğrencilerine olmak üzere diğer insanlar yanında da saygınlık oluşturmaktadır. Konuşması ve etkileşimi söyleşi şeklinde gerçekleşmektedir. En yalın ve basit ifadelerle gerçekleşen söyleşi, kolay anlaşılır ifadelerle hitap etme şeklinde cereyan etmektedir.

Resmiyetten uzak ve oldukça kibar bir üsluba sahip olan nitelikli öğretmen, kabalıktan da uzak durmaktadır. Fayda ifade etmeyen gürültülü davranışlarda ve kızgınlık belirtilerinden arınmış bir şekilde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Üstlenmiş olduğu çocukların eğitimini, gereksiz ve kaba ifadelerle onları alaya alarak yahut da aşağılayarak davranış göstermek yerine nezih bir şekilde tavırlar göstermesi beklenmektedir. Kendisinin söz ve davranışlarına hakim olan öğretmenden, öğrencilerinin olumlu manada etkilenmesi ve sınıfa hakim olması beklenmektedir.

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu