Eğitim & Kurs

Öğretim Strateji, Yöntem ve Teknikleri Nelerdir?

Öğretim Strateji, Yöntem ve Teknikleri Nelerdir? Öğretim yöntemi bir dersin ya da konunun öğretim şeklidir. Başlıca öğretim yöntemleri soru cevap tekniği, problem çözme tekniği, sesli okuma tekniği, gösterip yaptırma tekniği ve beyin fırtınası tekniğidir.

Öğretim Strateji, Yöntem ve Teknikleri Nelerdir? Sorusu sıkça sorulan sorular arasında yer almaktadır. Bizde konuyla ilgili merak edilen detayları ele aldık.

Soru Cevap Tekniği

Bu öğretim tekniğinde önceden hazırlanmış bir dizi soruların öğrencilere sorulması, öğrenciler tarafından cevaplanması ve cevabın tartışılması temeline dayalıdır. Bu teknikle öğrencilerin toplu olarak düşünme, dinleme, konuşma ve tartışma gibi durumlar öğretilirken aynı zamanda soru cevap tekniğiyle öğrencinin derse olan dikkati de artar. Soru cevap tekniğinde sorulan sorular klasik ve tek düze sorular olmamalıdır .Sorulan sorular düşündürücü ve amacına uygun olmalıdır. Soru cevap tekniği dersin bir kısmında uygulanır.

Problem Çözme Tekniği

Problem çözme tekniğinde öğrenciyi çözüme yönlendirmek esastır bu nedenle eğitici gücü yüksek bir tekniktir. Bu teknikte öğretmen anlaşılır ve açık bir problem sormalıdır. Öğrencilerde verilen ile istenenler arasında bir bağ kurarak, sorulan problemi inceleyerek anlamaya çalışır. Eğer sorulan problem iyi anlaşılmazsa çözümü neredeyse imkansızdır. Problem iyi anlaşıldıysa çözümün nasıl ve hangi yolla yapılacağı kararlaştırılır. Eğer sonuç yanlış çıkarsa problemin tekrar başına dönülerek başka yöntemler deneniyor. Problem çözme tekniği yorumlama ve düşünce gücünü artırır.

Sesli Okuma Tekniği

Bu teknikte amaç, sesli okuma yoluyla kelime ve cümleleri kavramaktır. Sesli okuma tekniğinde ne kadar çok tekrar yapılırsa öğrenilmek istenen ders ya da konular kolay bir şekilde öğrenilir. Sesli okuma tekniği sözel dersler ve konular için uygulanır

Gösterip Yaptırma Tekniği

Gösterip yaptırma tekniği daha çok fiziksel becerilerin kazanılması icin yapılan bir tekniktir. Bu teknikte Öğretmen eylemi adım adım gösterir ve açıklar , öğrencilerse bunları dikkatle izleyerek yapar ve yeterli düzeye gelinceye kadar da tekrar eder. Gösterip yaptırma tekniği öğrenciler için çok kalıcı bir öğretim tekniğidir. Bu nedenle öğrenmede çok büyük yeri vardır.

Beyin Fırtınası Tekniği

Beyin fırtınası tekniği, bireylerin eleştirilme endişesine kapılmadan fikirlerini rahatlıkla ifade ettikleri bir grup tartışma tekniğidir. Beyin fırtınası, aynı zamanda değişik fikirlerin ortaya konulmasını destekler, böylece bu teknikle kısa sürede çok sayıda farklı fikir üretilir. Bu teknikte fikirlerin niteliğinden çök sayıca çokluğu önemlidir. Beyin fırtınası tekniği sayesinde gruplar hızlı bir süreçte belirli bir konuda yaratıcı şekilde çok sayıda fikir üretirler. Ardından bu fikirler toparlanarak listelenir. Beyin fırtınası tekniği sayesinde kısa surede çok sayıda fikir üretilmesini sağlar, eleştirmeden ve yargılamadan fikir üretmeyi sağlar, problem çözme gücünü artırır.

 

 

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu